Gizlilik Politikamız
Gizlilik Politikamız

1. GİZLİLİK POLİTİKASI’NIN AMACI

Hemen Rezervasyon ("HemenRezervasyon.com") web sitesi ziyaretçilerinin ve mobil uygulama kullanıcılarının (bundan sonra her ikisi "Kullanıcı" olarak anılacaktır) gizliliğinin ve kişisel verilerinin korunmasına büyük bir önem vermektedir. Başta T.C. Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere tabi olduğu mevzuat hükümlerine riayet etmek için her türlü teknik ve idari tedbiri alan HemenRezervasyon.com işbu Gizlilik Politikası’nda Kullanıcı’ların hangi kişisel verilerini ne şekilde işlediğini ve veri güvenliği nasıl sağladığını, Kullanıcı’ların hangi haklara sahip olduğunu açıklamayı amaçlamaktadır. 

Kullanıcı, HemenRezervasyon.com web sitesini ve mobil uygulamasını kullanarak kişisel verilerinin işbu Gizlilik Politikası’nda açıklandığı şekilde işlenmesine rıza göstermektedir. Kullanıcı tarafından bir başkasına ait kişisel verilerin paylaşıldığı hallerde, Kullanıcı tarafından veri sahibinin rızasının alındığını ve bilgilendirme yapıldığı varsayılır. Kişisel verilerinizin bu şekilde toplanmasını, kullanılmasını ve paylaşılmasını kabul etmiyorsanız, lütfen HemenRezervasyon.com web sitesini ve mobil uygulamasını kullanmayınız. 

HemenRezervasyon.com, üçüncü kişilere ait internet sitelerine, portallara veya mobil uygulamalara linkler verebilecektir. HemenRezervasyon.com, bu sitelerin gizlilik politikalarına ve içeriklerine ilişkin herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

A. GENEL İLKELER

HemenRezervasyon.com, web sitesi ve mobil uygulama üzerinden elde ettiği kişisel verilerin işlenmesinde Kanun’un 4. maddesinde düzenlenen aşağıdaki genel ilkelere uygun hareket etmektedir:
 

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmeGenel ilkelere ilişkin detaylı bilgiye HemenRezervasyon.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

B. KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

HemenRezervasyon.com Kullanıcı kişisel verilerini Kanun ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

Sözleşmenin kurulması ya da ifası hukuki sebebine dayalı olarak kişisel veriler; otel rezervasyonunun tamamlanması ve yönetilmesi, üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kullanıcı hesabının yönetilmesi ile güvenliğinin sağlanması, web sitesi ve mobil uygulama hizmetlerinin sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir.

Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi hukuki sebebi ile başta çevrimiçi Kullanıcı verilerinin ilgili mevzuata uygun şekilde işlenmesi ve idari ya da adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması, hukuki süreçlerin yürütülmesi olmak üzere; Kullanıcı kişisel verileri, HemenRezervasyon.com’un tabi olduğu mevzuatta öngörülen şekillerde işlenebilir, aktarılabilir ve ilgili mevzuatta öngörülen ya da amaç için gerekli olan süre boyunca saklanabilir.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hukuki sebebi kapsamında HemenRezervasyon.com, ileride ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda hukuka uygun işlemler gerçekleştirdiğini ve yasal yükümlülüklerini yerine getirdiğini ispatlamak ve Kullanıcı ya da üçüncü kişilerin sorun ve şikâyetlerini değerlendirip sonuçlandırmak amacıyla kişisel verileri işleyebilir.

HemenRezervasyon.com’un meşru menfaatlerinin sağlanması hukuki sebebi ile Kullanıcı kişisel verileri web sitesi ve mobil uygulama deneyiminin iyileştirilmesi amacıyla analitik çalışmaların yürütülmesi, talep, şikâyet ve önerilerin değerlendirilerek müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik aksiyonların alınması, yeni hizmetlerin geliştirilmesi, bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi, HemenRezervasyon.com ticari iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla işlenmektedir. Ayrıca Kullanıcı’nın konaklama değerlendirmelerinin ve yorumlarının yayınlanması da HemenRezervasyon.com’un meşru menfaatleri kapsamında gerçekleştirilebilmektedir. Kullanıcı’nın tercihine bağlı olarak anonim halde de yayınlayabileceği değerlendirmelerin amacı, Kullanıcı’nın konakladığı tesis hakkında diğer kullanıcıları bilgilendirmektir. 

Kullanıcı’nın açık rızasına dayalı olarak kişisel veriler potansiyel müşteri kaydı oluşturmak, kampanya ve fırsatlardan Kullanıcı’yı haberdar etmek, pazarlama, profilleme, hedefleme ve reklam faaliyetleri yürütmek, geçmiş tercihlerine ve beğenilerine en uygun teklifleri önermek, Kullanıcı’nın üye profilinde kayıtlı tercihlerine uygun olarak e-bülten göndermek amaçlarıyla işlenmektedir.

C. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

HemenRezervasyon.com Kullanıcı’ya sunduğu hizmetler ve yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında kişisel verileri elektronik ortamda çağrı merkezi ve e-posta kanallarıyla, web sitesinde ve mobil uygulamada yer alan rezervasyon formları, üyelik kayıt formları ya da web sitesi canlı destek paneli, web analiz araçları ve çerezler vasıtasıyla toplayabilmektedir. Bunun yanı sıra Kullanıcı’nın başka yöntemlerle HemenRezervasyon.com ile iletişime geçerek açıkladığı durumlarda da kişisel verileri toplamaktadır.

D. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

HemenRezervasyon.com web sitesi ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilen rezervasyonların tamamlanması ve yönetimi amacıyla rezervasyonu gerçekleştiren Kullanıcı kişisel verilerini yurt içindeki ya da yurt dışındaki ilgili konaklama tesisi ile paylaşır. 

Bunun yanı sıra Kullanıcı kişisel verileri Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde HemenRezervasyon.com’un iş ortakları ve dış hizmet alımı gerçekleştirdiği tedarikçileriyle paylaşılabilir. Kişisel verilerin pazarlama, profilleme ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmesine Kullanıcı’nın onay vermiş olması halinde söz konusu faaliyetleri HemenRezervasyon.com adına gerçekleştiren çözüm ortaklarına da veri aktarımı yapılması mümkündür.

Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

HemenRezervasyon.com, web sitesi ve mobil uygulamaya yapılan ziyaret veya üyeliğe ilişkin kişisel verileri ve gezinme bilgileri gibi trafik bilgilerini; HemenRezervasyon.com’un tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere HemenRezervasyon.com’un yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

E. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ

HemenRezervasyon.com, web sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla işlediği kişisel verileri, ilgili mevzuatta öngörülen süreler ve/veya işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklamaktadır. Bu sürenin sona ermesi durumunda kişisel veriler, Kanun ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak imha edilmektedir.

3. VERİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA ALINAN TEDBİRLER

HemenRezervasyon.com, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak ve kötü niyetli olarak kullanılması, kişisel verilere yetkisiz şekilde erişilmesi, paylaşılması, yok edilmesi veya değiştirilmesi gibi riskleri azaltmak için uygun her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır. 

Veri güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirlere ilişkin detaylı bilgiye HemenRezervasyon.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

4. ÇEREZLER

HemenRezervasyon.com, Kullanıcı’nın web sitesi deneyimini iyileştirmek vb. amaçlarla çerezler kullanmaktadır. Çerezlere ilişkin detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

5. WEB İZLEME

HemenRezervasyon.com web sitesi ve mobil uygulaması, Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analitik hizmeti olan Google Analytics’i ve Hotjar Ltd. ("Hotjar") tarafından sağlanan web izleme teknolojisini kullanarak analiz, pazarlama ve optimizasyon amacı ile verileri toplamakta ve saklamaktadır. Mevcut web tarayıcınız için Google Analytics Opt-out Browser Add-on’ı kullanarak gelecekte geçerli olmak üzere Google Analytics tarafından izlenmeyi reddedebilirsiniz. Hotjar tarafından izlenmeyi engellemek için https://www.hotjar.com/opt-outlinkine tıklayabilirsiniz. 

Web izlemeye ilişkin ayrıntılı bilgi Google Gizlilik Politikası’nda ve Hotjar Gizlilik Politikası’nda yer almaktadır

6. ÇOCUKLARA AİT KİŞİSEL VERİLER

HemenRezervasyon.com’un web sitesi ve mobil uygulamasının yetişkinler tarafından kullanılması öngörülmüş olup sunulan hizmetler çocuklara yönelik değildir. 18 yaşından küçüklerin HemenRezervasyon.com’un sunduğu hizmetleri kullanabilmesi için veli ya da vasisinin rızası gerekmektedir. 18 yaşından küçük bir çocuktan bilgi alınması durumunda HemenRezervasyon.com bu bilgiyi silme hakkına sahiptir. Ancak rezervasyon işlemlerinin yürütülmesi ve seyahatle ilgili diğer hizmetlerin satın alımı veya istisnai diğer koşulların (özelliklerin ailelerle ilgili olması gibi) olduğu sınırlı durumlarda, HemenRezervasyon.com yalnızca velinin ya da vasinin rızasıyla çocukların kişisel verilerini işleyebilir.

7. SOSYAL MEDYA EKLENTİLERİ

a. Facebook

HemenRezervasyon.com web sitesinde ya da mobil uygulamasında Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") şirketine ait bağlantıda beğen butonunu kullanarak kurulan bir bağlantı bulunmaktadır. Kullanıcı bu butona tıkladığında tarayıcısı ile Facebook sunucuları arasında otomatik olarak bağlantı oluşturulur ve Facebook şirketi ilgili bilgiye erişir.

HemenRezervasyon.com web sitesini ya da mobil uygulamasını kullanırken Facebook oturumunuz açıksa veya Facebook çerezleri tarayıcınızda kayıtlı ise, Facebook web sitemizdeki ya da mobil uygulamamızdaki ziyaretinizi tanıyabilir ve Facebook profilinizde faaliyetlerinizi gösterebilir. Facebook ile diğer web sitelerinin bağlantılarının kullanımı hakkında daha fazla bilgi için Facebook gizlilik politikası ve şartlarını okuyabilirsiniz.

b. Google

HemenRezervasyon.com web sitesinde ve mobil uygulamasında Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 şirketine bulunan Google+ bağlantısı bulunur. Kullanıcı bu butona tıkladığında Google sunucularıyla tarayıcısı üzerinden otomatik olarak bir bağlantı oluşturulur ve Google şirketi ilgili bilgiye ulaşır.

HemenRezervasyon.com web sitesini ya da mobil uygulamasını kullanırken Google oturumunuz açıksa veya Google çerezleriniz tarayıcınızda kayıtlı ise web sitemize olan ziyaretiniz Google tarafından tanınır ve aktiviteleriniz Google+ profilinizde gözükebilir. Google ve Google+'in diğer web sitelerine bağlantılarının kullanımı hakkında daha fazla bilgi için Google ve Google+ şartlarını ve koşullarını ve gizlilik politikasını okuyabilirsiniz.


Bir sosyal ağ üzerinde bir kullanıcı hesabınız bulunmamış (örneğin Facebook), eklentinin sağlayıcısına giriş yapmamış veya eklenti tıklamamış olsanız bile sosyal ağların ziyaret ettiğiniz bir web sitesinin URL veya IP adresiniz gibi bilgilerinizi kaydetmesi mümkündür. Sosyal ağların HemenRezervasyon.com web sitesini ziyaretinizi kullanıcı hesaplarınızla ilişkilendirmesini önlemek için, web sitemizi ziyaret etmeden önce kullanıcı hesabınızdan çıkış yapmanız gerekmektedir.

KULLANICI’NIN HAKLARI

Kullanıcı, veri sahibi sıfatıyla HemenRezervasyon.com’a başvurarak;
 

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığınıöğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhini bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.Kullanıcı’nın, yukarıda sayılan haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak HemenRezervasyon.com’a iletmesi durumunda HemenRezervasyon.com talebi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, HemenRezervasyon.com Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alabilir.

HemenRezervasyon.com tarafından kişisel verilerin işlenmesi ile veri güvenliğinin sağlanması konularında daha detaylı bilgiye HemenRezervasyon.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

8. GİZLİLİK POLİTİKASI’NDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

HemenRezervasyon.com, işbu Gizlilik Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik Politikası’nın yayınlandığı gün geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olunması için, Kullanıcı’lara gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

9. İLETİŞİM

Gizlilik Politikası ile ilgili soru ve taleplerinizi 

info@HemenRezervasyon.com adresinden iletebilirsiniz.